vrijdag 25 mei 2018

Inloopbijeenkomst Buitengebied 12 juni


Inloopbijeenkomst Buitengebied 12 juni

Op dinsdag 12 juni (16u-18u en 19u-21u) organiseert de gemeente Valkenswaard een vervolgsessie op de inloopbijeenkomst van 10 april jl. over de ontwikkelingen van het buitengebied in Valkenswaard. Graag nodigt de gemeente u en belanghebbenden uit voor deze bijeenkomst.

Het bericht van de Gemeente Valkenswaard:

Kansen voor Valkenswaard in kaart:
Voor het opstellen van het ontwikkelplan is inwoners en ondernemers gevraagd mee te denken over kansen in het gebied. Ongeveer 80 bezoekers hebben op 10 april hun ideeën met ons gedeeld. De opgehaalde informatie delen we graag met u in de vervolgbijeenkomst op 12 juni.

Achtergrond:
Gemeente Valkenswaard wil zich meer als vrijetijdsgemeente ontwikkelen, om meer banen te realiseren en meer bezoekers aan te trekken. Dit alles heeft een positief effect op de economie. De gemeente wil dit bereiken door meer gebruik te maken van de aanwezige natuur (De Groote Heide) en de mogelijkheden tot vrijetijdsbesteding (leisure) in het buitengebied. Daarbij staan bescherming van kwetsbare natuur en oog voor duurzaamheid centraal.

Praktische informatie:
U bent op dinsdag 12 juni van harte welkom tussen 16.00 - 18.00 uur óf 19.00 – 21.00 uur in het theatercafé van Cultuurcentrum de Hofnar.

De bijeenkomst begint met een presentatie van de resultaten van 10 april. De inbreng van deelnemers wordt weergegeven op een kaart van het gebied. Op die manier ontstaat een beeld van alle kansen en ook van de knelpunten. Hierover gaan we daarna graag met u in gesprek in kleinere groepen. Om zoveel mogelijk inwoners en ondernemers de mogelijkheid te geven aanwezig te zijn, organiseren we op 12 juni twee keer dezelfde bijeenkomst.

Het programma ziet er als volgt uit:
16.00 – 16.15 uur    óf       19.00 - 19.15 uur     Inloop met koffie en thee
16.15 – 16.40 uur    óf       19.15 - 19.40 uur     Presentatie
16.40 – 18.00 uur    óf       19.40 – 21.00 uur    Gesprekken aan tafel met kaart

U kunt zich aanmelden via deze link: www.valkenswaard.nl/buiten. Geef daarbij aan of u om 16.00 uur of om 19.00 uur aanwezig bent.

Foto Challenge
Om het gebied in beeld te brengen kunt u nog steeds mee doen met de Foto Challenge, Maak een foto van het thema toerisme, natuur of recreatie in Valkenswaard. Onder de indieners verloten we per thema een leuke prijs. De winnaars worden bekendgemaakt op 12 juni. De foto’s moeten minimaal 500 Kb groot zijn. U mag de foto’s insturen via WeTransfer of een soortgelijk programma naar mailadres: idee@valkenswaard.nl

We ontvangen u graag 12 juni.

Met vriendelijke groet,

Sylvia Hoosemans, projectassistente (team P&P)

T 040 208 3599

Aanwezig: maandag en dinsdag tot 15.00 uur, woensdag tot 14.00 uur, donderdag tot 16.00 uur

Laatste Nieuws

zaterdag 18 mei 2019
Bijeenkomst Wilhelminapark

Net zoals de omwonenden werd ook de wijkcommissie pas een week tevoren geïnformeerd over de bijeenkomst Wilhelminapark die afgelopen maandag, 13 mei, gehouden werd. Zo kan een wijkcommissie zich niet nuttig maken... Tijdens de bijeenkomst...

Lees meer...

dinsdag 16 april 2019
Bewonersbijeenkomst Stankoverlast - vervolg

De bewonersbijeenkomst over stankoverlast op dinsdag 2 april is bezocht door zo'n 60 wijkbewoners, met name vanuit Slechtvalk, Sakervalk, Molenstraat en omgeving, maar ook vanuit de Stakenborgakker en Parallelweg West. Stephan van Dongen leidde...

Lees meer...

vrijdag 22 maart 2019
Inloopavond herinrichting Parkeerterrein Kloosterplein

De Gemeente Valkenswaard organiseert een inloopbijeenkomst over de herinrichting van het parkeerterrein Kloosterplein op dinsdag 2 april van 18.30 tot uiterlijk 20.00u in de raadszaal van het gemeentehuis van Valkenswaard aan de Hofnar 15.

Lees meer...

Onze Facebookpagina