maandag 29 oktober 2018

Vervanging trottoir Maastrichterweg nagenoeg afgerond


 

De gemeente heeft de trottoirs aan beide zijden van een gedeelte van de Maastrichterweg vervangen. Het gaat om het gedeelte in het centrum, tussen de kruising met de Markt/Peperstraat en de Emmalaan. De trottoirs waren daar op leeftijd en op veel plaatsen verzakt.

Aldus de projectleider van de gemeente is het project afgerond op een paar kleine restpunten na:

  • De schade aan tuinmuur van de Nicolaaskerk/pastorie zal nog hersteld worden.
  • De strook ter hoogte van de fietsbeugels tegen de kerk is nog niet dichtgestraat.
  • Er komt nog een invalideoprit ter hoogte van de inrit van het parkeerterrein.
  • Ter plaatse van enkele inritten worden paaltjes geplaatst ter voorkoming van het rijden over het nieuwe trottoir.

Er heeft nog geen evaluatie plaatsgevonden maar wat het meeste is opgevallen is het grote aantal bestuurders dat eenrichtingsverkeer negeert. Vanuit de buurt zijn er enkele vragen bij de projectleider gekomen die tijdens de uitvoering zijn afgehandeld, maar geen noemenswaardige zaken. Qua planning was de opstart moeizaam. De weekmarkt en diverse evenementen vroegen de nodige flexibiliteit en wat de gemeente betreft is de aannemer daar prima mee omgegaan. Het gebruik van het parkeerterrein nabij de gymzaal is in goed overleg met de directrice van ’t Smelleken verlopen.

Laatste Nieuws

dinsdag 17 september 2019
Betaal ik teveel eigen bijdrage aan de gemeente?

Vanuit Burgerinitiatief Sociaal Domein ontving de wijkcommissie een informatiebrief over de eigen bijdrage aan de gemeente. Hierbij delen we deze met u:

Lees meer...

vrijdag 23 augustus 2019
Verslag Stankoverlast eindelijk verstuurd

Op donderdag 22 augustus heeft de gemeente het verslag van de eerste bijeenkomst van de klankbordgroep Geurhinder, die plaatsvond op 4 juli jl., toegestuurd aan de betrokken wijkbewoners: Lees meer...


donderdag 1 augustus 2019
Vervolgbijeenkomst Stankoverlast pas na zomer

Tijdens de bewonersbijeenkomst van 2 april over 'geurhinder' (stankoverlast) gaf de gemeente aan dat er nog voor de zomer een vervolgbijeenkomst plaats zou vinden. Nu de klankbordgroep van wijkbewoners, die op 2 april gevormd is, een gesprek...

Lees meer...

Onze Facebookpagina