woensdag 14 november 2018

Gefaseerde sloop oude gemeentewerf


 

De Gemeente Valkenswaard heeft de omwonenden en de Wijkcommissie geïnformeerd over de voortgang van de sloop van de oude gemeentewerf aan de Emmalaan. De sloopwerkzaamheden starten in de week van 19 november. Doordat er in enkele gebouwen vleermuizen en gierzwaluwen zijn aangetroffen kunnen niet alle gebouwen in één keer gesloopt worden. Dit zal gefaseerd gebeuren.

De uitkomst van ecologisch onderzoek is dat dwergvleermuizen en gierzwaluwen zijn aangetroffen in enkele gebouwen van de oude gemeentewerf. Voor de dwergvleermuizen zijn al tijdelijke verblijfplaatsen opgehangen in de bomen van het Wilhelminapark. Voor de gierzwaluwen worden nog tijdelijke verblijfplaatsen gecreëerd zodat deze nesten, die bij de sloop verloren gaan, gecompenseerd gaan worden. Er is ontheffing nodig om gebouwen te slopen waar de verblijfplaatsen van de dwergvleermuizen en de gierzwaluwen zijn. Deze ontheffing is aangevraagd en in behandeling bij het bevoegd gezag, de provincie Noord-Brabant.

Naar verwachting duurt de eerste fase van het werk van half november tot februari 2019.
De start van de tweede fase van de sloop hangt af van de tijd die de dieren nodig hebben om de tijdelijke verblijfplaatsen te ontdekken. De gemeente probeert zoveel mogelijk sloopwerkzaamheden in de eerste fase uit te laten voeren.

Alle benodigde materieel ten behoeve van de sloop wordt aan- en afgevoerd via de inrit langs de brandweerkazerne aan de Maastrichterweg en vanaf hier wordt de route naar de Luikerweg en/of Zuidelijke Randweg gevolgd. Deze route geldt ook voor de afvoer van de uitkomende sloopmaterialen.

Laatste Nieuws

dinsdag 17 september 2019
Betaal ik teveel eigen bijdrage aan de gemeente?

Vanuit Burgerinitiatief Sociaal Domein ontving de wijkcommissie een informatiebrief over de eigen bijdrage aan de gemeente. Hierbij delen we deze met u:

Lees meer...

vrijdag 23 augustus 2019
Verslag Stankoverlast eindelijk verstuurd

Op donderdag 22 augustus heeft de gemeente het verslag van de eerste bijeenkomst van de klankbordgroep Geurhinder, die plaatsvond op 4 juli jl., toegestuurd aan de betrokken wijkbewoners: Lees meer...


donderdag 1 augustus 2019
Vervolgbijeenkomst Stankoverlast pas na zomer

Tijdens de bewonersbijeenkomst van 2 april over 'geurhinder' (stankoverlast) gaf de gemeente aan dat er nog voor de zomer een vervolgbijeenkomst plaats zou vinden. Nu de klankbordgroep van wijkbewoners, die op 2 april gevormd is, een gesprek...

Lees meer...

Onze Facebookpagina