woensdag 14 november 2018

Gefaseerde sloop oude gemeentewerf


 

De Gemeente Valkenswaard heeft de omwonenden en de Wijkcommissie geïnformeerd over de voortgang van de sloop van de oude gemeentewerf aan de Emmalaan. De sloopwerkzaamheden starten in de week van 19 november. Doordat er in enkele gebouwen vleermuizen en gierzwaluwen zijn aangetroffen kunnen niet alle gebouwen in één keer gesloopt worden. Dit zal gefaseerd gebeuren.

De uitkomst van ecologisch onderzoek is dat dwergvleermuizen en gierzwaluwen zijn aangetroffen in enkele gebouwen van de oude gemeentewerf. Voor de dwergvleermuizen zijn al tijdelijke verblijfplaatsen opgehangen in de bomen van het Wilhelminapark. Voor de gierzwaluwen worden nog tijdelijke verblijfplaatsen gecreëerd zodat deze nesten, die bij de sloop verloren gaan, gecompenseerd gaan worden. Er is ontheffing nodig om gebouwen te slopen waar de verblijfplaatsen van de dwergvleermuizen en de gierzwaluwen zijn. Deze ontheffing is aangevraagd en in behandeling bij het bevoegd gezag, de provincie Noord-Brabant.

Naar verwachting duurt de eerste fase van het werk van half november tot februari 2019.
De start van de tweede fase van de sloop hangt af van de tijd die de dieren nodig hebben om de tijdelijke verblijfplaatsen te ontdekken. De gemeente probeert zoveel mogelijk sloopwerkzaamheden in de eerste fase uit te laten voeren.

Alle benodigde materieel ten behoeve van de sloop wordt aan- en afgevoerd via de inrit langs de brandweerkazerne aan de Maastrichterweg en vanaf hier wordt de route naar de Luikerweg en/of Zuidelijke Randweg gevolgd. Deze route geldt ook voor de afvoer van de uitkomende sloopmaterialen.

Laatste Nieuws

zaterdag 18 mei 2019
Bijeenkomst Wilhelminapark

Net zoals de omwonenden werd ook de wijkcommissie pas een week tevoren geïnformeerd over de bijeenkomst Wilhelminapark die afgelopen maandag, 13 mei, gehouden werd. Zo kan een wijkcommissie zich niet nuttig maken... Tijdens de bijeenkomst...

Lees meer...

dinsdag 16 april 2019
Bewonersbijeenkomst Stankoverlast - vervolg

De bewonersbijeenkomst over stankoverlast op dinsdag 2 april is bezocht door zo'n 60 wijkbewoners, met name vanuit Slechtvalk, Sakervalk, Molenstraat en omgeving, maar ook vanuit de Stakenborgakker en Parallelweg West. Stephan van Dongen leidde...

Lees meer...

vrijdag 22 maart 2019
Inloopavond herinrichting Parkeerterrein Kloosterplein

De Gemeente Valkenswaard organiseert een inloopbijeenkomst over de herinrichting van het parkeerterrein Kloosterplein op dinsdag 2 april van 18.30 tot uiterlijk 20.00u in de raadszaal van het gemeentehuis van Valkenswaard aan de Hofnar 15.

Lees meer...

Onze Facebookpagina