woensdag 20 februari 2019

Inloopavond Molenstraat: verslag


 

Op maandag 18 februari heeft de inloopavond plaatsgevonden waarbij de gemeente de aanwonenden van de Molenstraat kennis heeft laten maken met de aannemer die in hun straat de riool- en bestratingswerkzaamheden uit gaat voeren. Ook een vertegenwoordiger van de wijkcommissie was aanwezig op deze inloopbijeenkomst.

Er lagen kaarten op tafel van de vorige versie, en de (bijna) definitieve plannen betreft riool en bestrating, met aangegeven waar precies de bomen en lantaarnpalen, drempels en opritten komen. Ook lag er een lijst met vragen en opmerkingen van een vorige bijeenkomst en de antwoorden van de gemeente hier op.
Aanwezigen konden tevens 4 kleuren betonstenen bekijken voor het wegdek (paarsig als gebakken steen), drempels (grijs) en de markeringsstenen (zwart en wit). De nieuwe stenen zouden minder geluid produceren dan de huidige (versleten) stenen. De stoepen worden verhard met standaard grijze 30x30 tegels. Bij de opritten zijn ze dubbeldik.
Er werd verder een globale planning van het project getoond met informatie over wanneer de bomen worden gekapt en wanneer de bestrating weer dicht is.

Alle bezoekers kregen uitgebreid aandacht en alle ruimte om te vragen en opmerkingen te maken over hun eigen stukje straat. De vragen zijn genoteerd door de projectleider vanuit de gemeente en de vragen met antwoorden zullen verstrekt worden aan de aanwonenden en wijkcommissie, evenals de exacte planning van de werkzaamheden. Ook een informatiebrief van de aannemer zal volgen.

Desgevraagd vertelden aanwezigen dat ze het voortraject van dit riolerings- en bestratingsproject als onduidelijk en langlopend hadden ervaren, maar dat de laatste bijeenkomsten en brieven van de gemeente duidelijk en concreet zijn geweest: nu is zichtbaarder dat de gemeente haar best doet om dit project voor iedereen in goede banen te leiden.

Laatste Nieuws

dinsdag 17 september 2019
Betaal ik teveel eigen bijdrage aan de gemeente?

Vanuit Burgerinitiatief Sociaal Domein ontving de wijkcommissie een informatiebrief over de eigen bijdrage aan de gemeente. Hierbij delen we deze met u:

Lees meer...

vrijdag 23 augustus 2019
Verslag Stankoverlast eindelijk verstuurd

Op donderdag 22 augustus heeft de gemeente het verslag van de eerste bijeenkomst van de klankbordgroep Geurhinder, die plaatsvond op 4 juli jl., toegestuurd aan de betrokken wijkbewoners: Lees meer...


donderdag 1 augustus 2019
Vervolgbijeenkomst Stankoverlast pas na zomer

Tijdens de bewonersbijeenkomst van 2 april over 'geurhinder' (stankoverlast) gaf de gemeente aan dat er nog voor de zomer een vervolgbijeenkomst plaats zou vinden. Nu de klankbordgroep van wijkbewoners, die op 2 april gevormd is, een gesprek...

Lees meer...

Onze Facebookpagina