vrijdag 1 februari 2019

Inloopavond project Molenstraat: kennismaking aannemer


 

Het traject om te komen tot de keuze van een aannemer is inmiddels door de gemeente doorlopen: Heijmans Wegen uit Eindhoven is gekozen om de werkzaamheden uit te voeren. Aanwonenden kunnen kennismaken met de aannemer op een inloopavond op maandag 18 februari tussen 18.30 en 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

In een bewonersbrief dd. 20 november 2018 heeft de gemeente de planning aangegeven van de werkzaamheden om te komen tot de vervanging van de riolering en de herinrichting van de openbare ruimte in het gedeelte van de Molenstraat tussen de Lannervalk en de Huif. 

Tijdens de inloopavond op 18 februari zal de aannemer de aanwezigen ook nader informeren over de uitvoering van de werkzaamheden en de planning hiervan.

Laatste Nieuws

dinsdag 17 september 2019
Betaal ik teveel eigen bijdrage aan de gemeente?

Vanuit Burgerinitiatief Sociaal Domein ontving de wijkcommissie een informatiebrief over de eigen bijdrage aan de gemeente. Hierbij delen we deze met u:

Lees meer...

vrijdag 23 augustus 2019
Verslag Stankoverlast eindelijk verstuurd

Op donderdag 22 augustus heeft de gemeente het verslag van de eerste bijeenkomst van de klankbordgroep Geurhinder, die plaatsvond op 4 juli jl., toegestuurd aan de betrokken wijkbewoners: Lees meer...


donderdag 1 augustus 2019
Vervolgbijeenkomst Stankoverlast pas na zomer

Tijdens de bewonersbijeenkomst van 2 april over 'geurhinder' (stankoverlast) gaf de gemeente aan dat er nog voor de zomer een vervolgbijeenkomst plaats zou vinden. Nu de klankbordgroep van wijkbewoners, die op 2 april gevormd is, een gesprek...

Lees meer...

Onze Facebookpagina