woensdag 20 maart 2019

Bewonersbijeenkomst Stankoverlast


 

Alle bewoners van de wijk Hoge Akkers worden uitgenodigd om op dinsdag 2 april om 19.00u in Het Huukske hun ervaringen te komen delen over hoe stankoverlast - ‘hinder van de geur van een aantal gevestigde agrarische bedrijven’ - hun woonplezier beïnvloedt. De uitnodigingsbrief valt binnen enkele dagen op uw deurmat; de inhoud van deze brief is als volgt.

Jaarlijks ervaart een aantal bewoners stankoverlast, met name in de zomermaanden. In nette termen noemen we deze overlast: ‘hinder van de geur van een aantal gevestigde agrarische bedrijven’.

Na afgelopen zomer weer klachten te hebben ontvangen vanuit Deelshurkse Akkers en de wijk Hoge Akkers, is de Gemeente Valkenswaard afgelopen januari in gesprek gegaan met deskundigen van de milieudienst ODZOB om te bespreken welke mogelijkheden er zijn om de overlast voor de bewoners te beperken. In dit proces wil de Gemeente Valkenswaard, voordat de agrariërs betrokken worden, eerst beter in kaart brengen hoe de bewoners de stankoverlast ervaren.

Als Wijkcommissie Hoge Akkers ondersteunen we dit gesprek tussen Gemeente Valkenswaard en bewoners graag door een bewonersavond te faciliteren. Doelen van de bijeenkomst zijn:

  • in kaart brengen wat de impact van de geurhinder is op het woonplezier van de bewoners
  • een vervolgproces afspreken, met betrokkenheid van een bewonersvertegenwoordiging

Datum en tijd: dinsdag 2 april om 19:00 uur (verwachte eindtijd is 20:15 uur)
Locatie: buurthuis ’t Huukske aan de Klappermanstraat 17

Programma:
19:00 uur:     opening
19:10 uur:     inleiding door de Gemeente op de situatie, regelgeving en ontwikkelingen daarin en toelichting door u, de aanwezige bewoners, over het ervaren probleem
19:40 uur:     gezamenlijk gesprek over oplossingsrichtingen en vervolg
20:10 uur:     bespreken deelname van bewonersvertegenwoordiging aan het vervolgproces
20:15 uur:     einde bijeenkomst

Om organisatorische redenen is het prettig als u zich vooraf aanmeldt via het e-mailadres van de wijkcommissie. Ook zonder aanmelding bent u echter van harte welkom.

 

Laatste Nieuws

dinsdag 17 september 2019
Betaal ik teveel eigen bijdrage aan de gemeente?

Vanuit Burgerinitiatief Sociaal Domein ontving de wijkcommissie een informatiebrief over de eigen bijdrage aan de gemeente. Hierbij delen we deze met u:

Lees meer...

vrijdag 23 augustus 2019
Verslag Stankoverlast eindelijk verstuurd

Op donderdag 22 augustus heeft de gemeente het verslag van de eerste bijeenkomst van de klankbordgroep Geurhinder, die plaatsvond op 4 juli jl., toegestuurd aan de betrokken wijkbewoners: Lees meer...


donderdag 1 augustus 2019
Vervolgbijeenkomst Stankoverlast pas na zomer

Tijdens de bewonersbijeenkomst van 2 april over 'geurhinder' (stankoverlast) gaf de gemeente aan dat er nog voor de zomer een vervolgbijeenkomst plaats zou vinden. Nu de klankbordgroep van wijkbewoners, die op 2 april gevormd is, een gesprek...

Lees meer...

Onze Facebookpagina