vrijdag 22 maart 2019

Inloopavond herinrichting Parkeerterrein Kloosterplein


 

De Gemeente Valkenswaard organiseert een inloopbijeenkomst over de herinrichting van het parkeerterrein Kloosterplein op dinsdag 2 april van 18.30 tot uiterlijk 20.00u in de raadszaal van het gemeentehuis van Valkenswaard aan de Hofnar 15.

De uitnodigingsbrief van de gemeente bevat de volgende informatie:

Het parkeerterrein aan het Kloosterplein is aan vernieuwing toe. De gemeente wil de kwaliteit van het terrein verbeteren, want de indeling is niet optimaal en het ontbreekt er aan groen.

Door de aanpassing van het Kloosterplein levert de gemeente een bijdrage aan de aantrekkelijkheid van het centrum. Het plein wordt groener, duurzamer en toegankelijker voor bewoners én bezoekers. Deze aanpassing draagt zo bij aan de doelstelling van Masterplan Centrum om meer bezoekers aan te trekken in het centrum.

Vor de deelgebieden en parkeerterreinen in het centrum bestaan al ontwerpen. Deze zijn tot stand gekomen met inbreng van betrokkenen en omwonenden tijdens een eerdere inloopbijeenkomst van de gemeente. De ontwerpen zijn gebundeld in het document ‘Voorlopig Ontwerp Openbare Inrichting Centrumplan Valkenswaard’ dat in 2017 door de gemeenteraad is vastgesteld.

Op dit moment wordt in opdracht van de gemeente een ontwerp gemaakt voor de daadwerkelijke herinrichting van het Kloosterplein. Voordat het definitieve ontwerp wordt vastgesteld, wil de gemeente het aan de inwoners presenteren en hun de gelegenheid geven erop te reageren; hiertoe dient deze inloopbijeenkomst op 2 april. De gemeente weegt vervolgens af of de inbreng in het definitieve ontwerp wordt opgenomen. Daarna wordt het ontwerp voorgelegd aan de gemeenteraad.

Noot vanuit de wijkcommissie:

Helaas is het de gemeente bij de planning van deze inloopbijeenkomst Kloosterplein ontgaan dat dag en tijd overlappen met een bewonersbijeenkomst betreffende stankoverlast ('geurhinder') in onze wijk Hoge Akkers - georganiseerd door gemeente in samenwerking met wijkcommissie. Omdat er al wijkcommissieleden bij de bijeenkomst over geurhinder aanwezig moeten zijn, is het onzeker of de wijkcommissie vertegenwoordigd kan zijn bij de inloopbijeenkomst Kloosterplein. 

Mocht u vragen of opmerkingen hebben over/na de inloopbijeenkomst Kloosterplein die u met de wijkcommissie wilt delen, dan staan we daar graag voor open!

Laatste Nieuws

zaterdag 23 mei 2020
Vóór 1 juli voorstel doen voor Lintjesregen 2021

Denkt u ook wel eens ‘die persoon verdient een lintje’? Dan hebt u nu de kans om daar iets mee te doen. De aanvraagprocedure voor de Lintjesregen 2021 is inmiddels gestart. Neem het initiatief en zorg er voor dat iemand die het echt...

Lees meer...

zaterdag 25 april 2020
Kwijtschelding eigen bijdrage (meeste) WMO-cliënten voor april en mei

Graag delen we met u het volgende bericht vanuit de bron i-Sociaal Domein van 23 april 2020: Minister De Jonge van VWS heeft besloten de eigen bijdrage Abonnementstarief Wmo voor in ieder geval de maanden april en mei collectief niet te innen...

Lees meer...

zaterdag 28 maart 2020
Steun de Boodschappenmand!

Het zijn zware tijden voor iedereen. Ook de cliënten van voedselbank De Boodschappenmand worden zwaar getroffen door de Corona-crisis. De voedselbank is daarom op zoek naar (kleine) giften. Kunt en wilt u de voedselbank helpen?...

Lees meer...

Onze Facebookpagina