vrijdag 22 maart 2019

Inloopavond herinrichting Parkeerterrein Kloosterplein


 

De Gemeente Valkenswaard organiseert een inloopbijeenkomst over de herinrichting van het parkeerterrein Kloosterplein op dinsdag 2 april van 18.30 tot uiterlijk 20.00u in de raadszaal van het gemeentehuis van Valkenswaard aan de Hofnar 15.

De uitnodigingsbrief van de gemeente bevat de volgende informatie:

Het parkeerterrein aan het Kloosterplein is aan vernieuwing toe. De gemeente wil de kwaliteit van het terrein verbeteren, want de indeling is niet optimaal en het ontbreekt er aan groen.

Door de aanpassing van het Kloosterplein levert de gemeente een bijdrage aan de aantrekkelijkheid van het centrum. Het plein wordt groener, duurzamer en toegankelijker voor bewoners én bezoekers. Deze aanpassing draagt zo bij aan de doelstelling van Masterplan Centrum om meer bezoekers aan te trekken in het centrum.

Vor de deelgebieden en parkeerterreinen in het centrum bestaan al ontwerpen. Deze zijn tot stand gekomen met inbreng van betrokkenen en omwonenden tijdens een eerdere inloopbijeenkomst van de gemeente. De ontwerpen zijn gebundeld in het document ‘Voorlopig Ontwerp Openbare Inrichting Centrumplan Valkenswaard’ dat in 2017 door de gemeenteraad is vastgesteld.

Op dit moment wordt in opdracht van de gemeente een ontwerp gemaakt voor de daadwerkelijke herinrichting van het Kloosterplein. Voordat het definitieve ontwerp wordt vastgesteld, wil de gemeente het aan de inwoners presenteren en hun de gelegenheid geven erop te reageren; hiertoe dient deze inloopbijeenkomst op 2 april. De gemeente weegt vervolgens af of de inbreng in het definitieve ontwerp wordt opgenomen. Daarna wordt het ontwerp voorgelegd aan de gemeenteraad.

Noot vanuit de wijkcommissie:

Helaas is het de gemeente bij de planning van deze inloopbijeenkomst Kloosterplein ontgaan dat dag en tijd overlappen met een bewonersbijeenkomst betreffende stankoverlast ('geurhinder') in onze wijk Hoge Akkers - georganiseerd door gemeente in samenwerking met wijkcommissie. Omdat er al wijkcommissieleden bij de bijeenkomst over geurhinder aanwezig moeten zijn, is het onzeker of de wijkcommissie vertegenwoordigd kan zijn bij de inloopbijeenkomst Kloosterplein. 

Mocht u vragen of opmerkingen hebben over/na de inloopbijeenkomst Kloosterplein die u met de wijkcommissie wilt delen, dan staan we daar graag voor open!

Laatste Nieuws

dinsdag 17 september 2019
Betaal ik teveel eigen bijdrage aan de gemeente?

Vanuit Burgerinitiatief Sociaal Domein ontving de wijkcommissie een informatiebrief over de eigen bijdrage aan de gemeente. Hierbij delen we deze met u:

Lees meer...

vrijdag 23 augustus 2019
Verslag Stankoverlast eindelijk verstuurd

Op donderdag 22 augustus heeft de gemeente het verslag van de eerste bijeenkomst van de klankbordgroep Geurhinder, die plaatsvond op 4 juli jl., toegestuurd aan de betrokken wijkbewoners: Lees meer...


donderdag 1 augustus 2019
Vervolgbijeenkomst Stankoverlast pas na zomer

Tijdens de bewonersbijeenkomst van 2 april over 'geurhinder' (stankoverlast) gaf de gemeente aan dat er nog voor de zomer een vervolgbijeenkomst plaats zou vinden. Nu de klankbordgroep van wijkbewoners, die op 2 april gevormd is, een gesprek...

Lees meer...

Onze Facebookpagina