dinsdag 16 april 2019

Bewonersbijeenkomst Stankoverlast - vervolg


 

De bewonersbijeenkomst over stankoverlast op dinsdag 2 april is bezocht door zo'n 60 wijkbewoners, met name vanuit Slechtvalk, Sakervalk, Molenstraat en omgeving, maar ook vanuit de Stakenborgakker en Parallelweg West. Stephan van Dongen leidde namens de Gemeente Valkenswaard het onderwerp in en Fred Stouthart van de milieudienst ODZOB vervolgde met verdere toelichting en de presentatie van het plan van aanpak dat de overheid (Gemeente en ODZOB) wil volgen.

Deze bewonersbijeenkomst was de eerste stap in het plan van aanpak. Middels een schriftelijke enquête onder de aanwezigen is een inventarisatie gemaakt van de stankoverlast. De ODZOB zal deze inventarisatie uitwerken en analyseren om meer inzicht te krijgen in de bron(nen) van de stank en mogelijke oplossingsrichtingen.
Er is deze avond ook een bewonersvertegenwoordiging samengesteld van 3 wijkbewoners die door de overheid in het vervolgproces betrokken worden; het zijn bewoners vanuit De Lentenier, Reiger en Sakervalk. Bericht vanuit de gemeente aan deze vertegenwoordiging blijkt echter pas in de 2e helft van juni te volgen... [notitie op 14 juni]
Er is door de gemeente toegezegd dat er in juni een nieuwe bewonersbijeenkomst plaatsvindt waarin de overheid de resultaten van het plan van aanpak zal presenteren.

Meer informatie n.a.v. de bewonersbijeenkomst van 2 april:

  • het telefoonnummer voor melden stankoverlast, 24 uur per dag: 073-6812821. Dit is de MilieuKlachtenCentrale van de provincie. Op basis van deze meldingen worden experts op pad gestuurd om de herkomst van de geur te bepalen. Zie ook de website van de provincie: klik hier
  • de presentatie door Fred Stouthart van de ODZOB: presentatie
  • een verslag door Stephan van Dongen - is reeds gemaild naar of bezorgd bij de geïnteresseerden
  • lijst welke adressen met een of meerdere bewoners vertegenwoordigd waren op de bijeenkomst, aldus de aanwezigheidslijsten: Kromstraat (1), De Lentenier (3), De Kortveter (1), De Langveter (2), Reiger (1), Havik (1), de Legge (1), Den Draal (2), Wouw (1), Molenstraat (7), Slechtvalk (4), Sakervalk (5), Geervalk (1), Maastrichterweg (3), Stakenborgakker (4), Heistraat (1), Parallelweg West (1), Hoge Akkers (1), Irenestraat (1), Wilhelminapark (2), Korenstraat (1)
  • bericht in Eindhovens Dagblad, 3 april: nieuwsbericht (link), nieuwsbericht (pdf)
  • kennisberichten:

Tijdens de bewonersbijeenkomst is aangegeven dat bij een volgende bijeenkomst experts van de GGD en experts van de Universiteit Wageningen uitgenodigd kunnen worden om toelichting te geven op gezondheidseffecten en op meetmethodes. Voordat we deze experts daadwerkelijk uitnodigen,  verzoeken we u om eerst de kennisberichten hierboven door te nemen; als deze kennisberichten uw vragen niet voldoende beantwoorden of te wetenschappelijk geschreven zijn om begrijpelijk te zijn, laat ons dan weten dat u graag persoonlijke toelichting ontvangt van de experts middels het contactformulier van de wijkcommissie. Op basis van het aantal reacties kunnen we dan bepalen of de experts voor alle aanwezigen van de volgende bijeenkomst moeten optreden of dat een andere setting (bijvoorbeeld op een andere dag, in een kleinere groep) nuttiger is.

Mocht u de wijkcommissie willen ondersteunen, dan horen we graag van u! Zie het contactformulier. Het verlaagt de werkdruk en verhoogt het plezier voor onze vrijwilligers wanneer we taken zoals het schrijven van een nieuwsbericht, het digitaliseren van de aanwezigheidslijsten en het bezorgen van nieuwsbrieven in de relevante straten kunnen verdelen over meer mensen.

Laatste Nieuws

zondag 14 juli 2019
Vervolgbijeenkomst Stankoverlast pas na zomer

Tijdens de bewonersbijeenkomst van 2 april over 'geurhinder' (stankoverlast) gaf de gemeente aan dat er nog voor de zomer een vervolgbijeenkomst plaats zou vinden. Nu de klankbordgroep van wijkbewoners, die op 2 april gevormd is, een gesprek...

Lees meer...

zaterdag 18 mei 2019
Bijeenkomst Wilhelminapark

Net zoals de omwonenden werd ook de wijkcommissie pas een week tevoren geïnformeerd over de bijeenkomst Wilhelminapark die afgelopen maandag, 13 mei, gehouden werd. Zo kan een wijkcommissie zich niet nuttig maken... Tijdens de bijeenkomst...

Lees meer...

dinsdag 16 april 2019
Bewonersbijeenkomst Stankoverlast - vervolg

De bewonersbijeenkomst over stankoverlast op dinsdag 2 april is bezocht door zo'n 60 wijkbewoners, met name vanuit Slechtvalk, Sakervalk, Molenstraat en omgeving, maar ook vanuit de Stakenborgakker en Parallelweg West. Stephan van Dongen leidde...

Lees meer...

Onze Facebookpagina