zaterdag 18 mei 2019

Bijeenkomst Wilhelminapark


 

Net zoals de omwonenden werd ook de wijkcommissie pas een week tevoren geïnformeerd over de bijeenkomst Wilhelminapark die afgelopen maandag, 13 mei, gehouden werd. Zo kan een wijkcommissie zich niet nuttig maken... Tijdens de bijeenkomst Wilhelminapark is een werkgroep samengesteld die de volgende taak gekregen heeft, aldus berichtgeving van de gemeente aan de leden van de werkgroep (lees verder hieronder).

Beste leden van de werkgroep Wilhelminapark,

Graag bevestigen we uw deelname aan de werkgroep ‘herinrichten Wilhelminapark’.

Zoals aangegeven komt de werkgroep 3 keer bijeen. We verwachten dat alle leden bij alle bijeenkomsten aanwezig zijn. Dit is noodzakelijk om een gedragen plan vanuit de werkgroep te creëren.

Dinsdag 21 mei, 19.30 – 21.30 uur, Hofnar zaal 1.10:

Tijdens de eerste bijeenkomst geven we u inzichten over mogelijkheden waar u over na gaat denken:

-          hoe werkt een wadi;

-          wat zijn de kosten voor speeltoestellen;

-          hoe kunnen we gebruik maken van bestaande materialen;

-          wat zijn consequenties van eventuele keuzes die gemaakt worden.

Daarna gaat de werkgroep sparren over ideeën. We hopen dat de werkgroep hierbij ‘out of the box’ denkt. Hier kunnen nieuwe ideeën ontstaan, maar er zullen ook dingen besproken worden waar de werkgroep niet achter staat.

Woensdag 12 juni, 19.30-21.30 uur, Hofnar zaal 1.10:

De ideeën uit de eerste werkgroep bijeenkomst worden verwerkt in een ontwerptekening en tijdens de 2e bijeenkomst wordt deze gepresenteerd.

Graag horen we de mening van de werkgroep over het ontwerp. Is het wat u ervan verwacht had? Heeft u andere ideeën, of staan er dingen op waarvan de werkgroep absoluut niet wil dat het in het park komt.

Woensdag 26 juni, 19.30-21.30 uur, Hofnar zaal 1.10:

De opmerkingen vanuit de 2e bijeenkomst worden verwerkt in een definitief ontwerp. Dit ontwerp krijgt u woensdag 26 juni te zien.

Ambassadeur uit de wijk

Als lid van de werkgroep vertegenwoordigt u bewoners en belanghebbenden uit de wijk. Wij verwachten dat u aanspreekpunt bent  voor omwonenden en belanghebbenden als er vragen zijn omtrent de herinrichting. U kunt hierdoor aangesproken worden door belanghebbenden welke ideeën of andere vragen hebben. Aangedragen ideeën kunt u tijdens de werkgroep inbrengen. Uiteraard kunt u bewoners met ‘lastige’ vragen of meningen altijd naar ons doorverwijzen.

Graag willen we werkgroep leden een indruk van de werkgroep bijeenkomst(en) op papier laten zetten  en deze communiceren naar de betrokkenen en op de site van de gemeente plaatsen. De gedachte hierachter is dat iedereen kan zien hoe het proces is ervaren. U kunt er alvast over nadenken of u degene bent die dit een keer op zich wil nemen. Uiteraard kunnen wij u daarbij ondersteunen.

Vanuit de gemeente ondertekend door
Sylvia Hoosemans, projectassistente team P&P

-- Helaas zijn geen wijkcommissieleden in staat zitting te nemen in deze werkgroep.

 

 

Laatste Nieuws

zondag 1 december 2019
Nieuwsbrief Wijkcommissie in de brievenbus

De nieuwe nieuwsbrief van de Wijkcommissie Hoge Akkers kunt u als wijkbewoner een dezer dagen in uw brievenbus verwachten. U kunt 'm ook bekijken door hier te klikken: Lees meer...


dinsdag 26 november 2019
Aanvangstijd bewonersavond riool: 18.30u

zondag 17 november 2019
Verslag bijeenkomst Stankoverlast 5 november jl.

Op dinsdagavond 5 november jl. zijn in buurthuis ‘t Huukske zo’n 25 belangstellenden bij elkaar gekomen voor de vervolgbijeenkomst Geurhinder. Begin april van dit jaar was een eerste bijeenkomst waarin de vraag centraal stond of er...

Lees meer...

Onze Facebookpagina