zondag 14 juli 2019

Vervolgbijeenkomst Stankoverlast pas na zomer


 

Tijdens de bewonersbijeenkomst van 2 april over 'geurhinder' (stankoverlast) gaf de gemeente aan dat er nog voor de zomer een vervolgbijeenkomst plaats zou vinden. Nu de klankbordgroep van wijkbewoners, die op 2 april gevormd is, een gesprek met de gemeente heeft gehad over de voortgang, blijkt de planning uitgeschoven. De gemeente zal een verslag van het overleg van klankbordgroep met overheid op 19 juli aan de bewoners sturen.

Een verslag van dit overleg zoals gemaakt door een van de aanwezige wijkbewoners is als volgt:

Fred Stouthart (ODZOB), gaf aan de klankbordgroep een presentatie van de bevindingen naar aanleiding van de bewonersbijeenkomst van 2 april.

Uit geurmetingen die gedaan zijn blijkt dat de daaruit voortkomende geurcirkel buiten het bewonersgebied valt. Het betreft echter een meting met gemiddelde wettelijke waarden waarbij temperatuurverschillen niet zijn meegenomen. De beleving van bewoners geeft duidelijk een andere uitkomst dan de metingen.
Uit onderzoek is vast komen te staan dat de luchtwasser van de varkensboer aan de Maastrichterweg niet voldoet aan de eisen die gesteld worden. De verwachting is dat dit probleem tegen het einde van het jaar is opgelost.
De grootste overlast wordt overigens veroorzaakt door de nertsen. Vooral in de maanden augustus en september, als er veel jongen zijn en de mestproductie het hoogst is, is ook de geuroverlast het sterkst.

Tijdens de bespreking werden diverse opties aangedragen die wellicht een oplossing bieden om de overlast te verminderen.
Bv. De onderkomens van de nertsen frequenter schoonmaken; voeding van de nertsen aanpassen; nieuwe technieken onderzoeken om met name bij de varkensboeren de mest sneller af te voeren en op te slaan (zie hiervoor 'stal van de toekomst'); eventueel afbouwen van de veestapel.
Er is ook voorgesteld om inzicht te krijgen in bedrijven die wel goed presteren en weinig of geen overlast veroorzaken. Welke maatregelen hebben zij genomen?

Tevens is voorgesteld om met de klankbordgroep een bezoek te brengen aan de verschillende bedrijven om met eigen ogen te zien welke maatregelen er genomen zijn en wat er in de toekomst mogelijk is om de geurhinder terug te dringen.

De ODZOB gaat de komende weken in gesprek met de veehouders om de aangedragen suggesties te bespreken en te onderzoeken wat er mogelijk is.
Eind augustus / begin september komt de klankbordgroep weer bij elkaar en wordt dan op de hoogte gebracht van de uitkomsten van de gesprekken.

Kortom, een volgende bewonersbijeenkomst zal sowieso pas daarna - en dus pas na de zomer - plaatsvinden.

Laatste Nieuws

zondag 14 juli 2019
Vervolgbijeenkomst Stankoverlast pas na zomer

Tijdens de bewonersbijeenkomst van 2 april over 'geurhinder' (stankoverlast) gaf de gemeente aan dat er nog voor de zomer een vervolgbijeenkomst plaats zou vinden. Nu de klankbordgroep van wijkbewoners, die op 2 april gevormd is, een gesprek...

Lees meer...

zaterdag 18 mei 2019
Bijeenkomst Wilhelminapark

Net zoals de omwonenden werd ook de wijkcommissie pas een week tevoren geïnformeerd over de bijeenkomst Wilhelminapark die afgelopen maandag, 13 mei, gehouden werd. Zo kan een wijkcommissie zich niet nuttig maken... Tijdens de bijeenkomst...

Lees meer...

dinsdag 16 april 2019
Bewonersbijeenkomst Stankoverlast - vervolg

De bewonersbijeenkomst over stankoverlast op dinsdag 2 april is bezocht door zo'n 60 wijkbewoners, met name vanuit Slechtvalk, Sakervalk, Molenstraat en omgeving, maar ook vanuit de Stakenborgakker en Parallelweg West. Stephan van Dongen leidde...

Lees meer...

Onze Facebookpagina