donderdag 1 augustus 2019

Vervolgbijeenkomst Stankoverlast pas na zomer


 

Tijdens de bewonersbijeenkomst van 2 april over 'geurhinder' (stankoverlast) gaf de gemeente aan dat er nog voor de zomer een vervolgbijeenkomst plaats zou vinden. Nu de klankbordgroep van wijkbewoners, die op 2 april gevormd is, een gesprek met de gemeente heeft gehad over de voortgang, blijkt de planning uitgeschoven. De gemeente zal een verslag van het overleg van klankbordgroep met overheid rond 6 augustus aan de bewoners sturen. Vanwege zorgvuldig omgaan met adresgegevens bleek de eerdergenoemde datum van 19 juli niet haalbaar.

Een verslag van dit overleg zoals gemaakt door een van de aanwezige wijkbewoners is als volgt:

Fred Stouthart (ODZOB), gaf aan de klankbordgroep een presentatie van de bevindingen naar aanleiding van de bewonersbijeenkomst van 2 april.

Uit geurmetingen die gedaan zijn blijkt dat de daaruit voortkomende geurcirkel buiten het bewonersgebied valt. Het betreft echter een meting met gemiddelde wettelijke waarden waarbij temperatuurverschillen niet zijn meegenomen. De beleving van bewoners geeft duidelijk een andere uitkomst dan de metingen.
Uit onderzoek is vast komen te staan dat de luchtwasser van de varkensboer aan de Maastrichterweg niet voldoet aan de eisen die gesteld worden. De verwachting is dat dit probleem tegen het einde van het jaar is opgelost.
De grootste overlast wordt overigens veroorzaakt door de nertsen. Vooral in de maanden augustus en september, als er veel jongen zijn en de mestproductie het hoogst is, is ook de geuroverlast het sterkst.

Tijdens de bespreking werden diverse opties aangedragen die wellicht een oplossing bieden om de overlast te verminderen.
Bv. De onderkomens van de nertsen frequenter schoonmaken; voeding van de nertsen aanpassen; nieuwe technieken onderzoeken om met name bij de varkensboeren de mest sneller af te voeren en op te slaan (zie hiervoor 'stal van de toekomst'); eventueel afbouwen van de veestapel.
Er is ook voorgesteld om inzicht te krijgen in bedrijven die wel goed presteren en weinig of geen overlast veroorzaken. Welke maatregelen hebben zij genomen?

Tevens is voorgesteld om met de klankbordgroep een bezoek te brengen aan de verschillende bedrijven om met eigen ogen te zien welke maatregelen er genomen zijn en wat er in de toekomst mogelijk is om de geurhinder terug te dringen.

De ODZOB gaat de komende weken in gesprek met de veehouders om de aangedragen suggesties te bespreken en te onderzoeken wat er mogelijk is.
Eind augustus / begin september komt de klankbordgroep weer bij elkaar en wordt dan op de hoogte gebracht van de uitkomsten van de gesprekken.

Kortom, een volgende bewonersbijeenkomst zal sowieso pas daarna - en dus pas na de zomer - plaatsvinden.

Laatste Nieuws

zaterdag 23 mei 2020
Vóór 1 juli voorstel doen voor Lintjesregen 2021

Denkt u ook wel eens ‘die persoon verdient een lintje’? Dan hebt u nu de kans om daar iets mee te doen. De aanvraagprocedure voor de Lintjesregen 2021 is inmiddels gestart. Neem het initiatief en zorg er voor dat iemand die het echt...

Lees meer...

zaterdag 25 april 2020
Kwijtschelding eigen bijdrage (meeste) WMO-cliënten voor april en mei

Graag delen we met u het volgende bericht vanuit de bron i-Sociaal Domein van 23 april 2020: Minister De Jonge van VWS heeft besloten de eigen bijdrage Abonnementstarief Wmo voor in ieder geval de maanden april en mei collectief niet te innen...

Lees meer...

zaterdag 28 maart 2020
Steun de Boodschappenmand!

Het zijn zware tijden voor iedereen. Ook de cliënten van voedselbank De Boodschappenmand worden zwaar getroffen door de Corona-crisis. De voedselbank is daarom op zoek naar (kleine) giften. Kunt en wilt u de voedselbank helpen?...

Lees meer...

Onze Facebookpagina