vrijdag 15 november 2019

Nieuw rioleringsplan Peperstraat, Reisvennestraat en deel Hoge Akkers


 

Sinds ruim 2 jaar is de wijkcommissie Hoge Akkers in gesprek met de gemeente betreffende wateroverlast in de Peperstraat. Deze overlast wordt veroorzaakt door onvoldoende waterafvoer tijdens grote stortbuien, die zeker de laatste jaren met grote regelmaat ontstaan.

Wij zijn verheugd dat er inmiddels een volledig nieuw rioleringsplan ligt voor de straten Peperstraat, Reisvennestraat en het zuidelijke deel van de straat Hoge Akkers. Om u te informeren over deze grote operatie nodigen de wijkcommissie en de gemeente de aanwonenden uit voor een bewonersavond die gehouden wordt op dinsdag 26 november 2019. Aanwonenden ontvangen deze uitnodiging per brief.

Over de bewonersavond:

Datum en tijd: dinsdag 26 november van 18.30u tot 20.00 uur.
Locatie: buurthuis ’t Huukske aan de Klappermanstraat 17.

Op deze avond krijgt u inzicht in de plannen voor zowel de aanpak alsmede de herinrichting van de genoemde straten.

U als bewoner wordt de gelegenheid gegeven om mee te praten over met name de herinrichting van genoemde straten. Dat kan echter niet met alle bewoners. Het is de bedoeling dat tijdens de informatieavond een kleine werkgroep gevormd wordt die als klankbord fungeert voor zowel de gemeente als de bewoners in de straat.

Wij hopen op een grote opkomst en zijn ervan overtuigd dat door een goede samenwerking tussen gemeente, wijkcommissie en u als bewoners het probleem wateroverlast voorgoed van de agenda verdwijnt.

Laatste Nieuws

zaterdag 23 mei 2020
Vóór 1 juli voorstel doen voor Lintjesregen 2021

Denkt u ook wel eens ‘die persoon verdient een lintje’? Dan hebt u nu de kans om daar iets mee te doen. De aanvraagprocedure voor de Lintjesregen 2021 is inmiddels gestart. Neem het initiatief en zorg er voor dat iemand die het echt...

Lees meer...

zaterdag 25 april 2020
Kwijtschelding eigen bijdrage (meeste) WMO-cliënten voor april en mei

Graag delen we met u het volgende bericht vanuit de bron i-Sociaal Domein van 23 april 2020: Minister De Jonge van VWS heeft besloten de eigen bijdrage Abonnementstarief Wmo voor in ieder geval de maanden april en mei collectief niet te innen...

Lees meer...

zaterdag 28 maart 2020
Steun de Boodschappenmand!

Het zijn zware tijden voor iedereen. Ook de cliënten van voedselbank De Boodschappenmand worden zwaar getroffen door de Corona-crisis. De voedselbank is daarom op zoek naar (kleine) giften. Kunt en wilt u de voedselbank helpen?...

Lees meer...

Onze Facebookpagina