maandag 6 januari 2020

Lichtvieringen in Ontmoetingskerk


Lichtvieringen in Ontmoetingskerk

Ook in dit winterseizoen worden er weer lichtvieringen georganiseerd in de Ontmoetingskerk. Deze bijeenkomsten zijn vrij toegankelijk.

De vieringen vinden plaats in de maanden januari t/m mei, steeds op de tweede zondag van de maand (met uitzondering van april: i.v.m. Pasen niet op 12 april maar op 5 april). Aanvang 19.15 uur, plaats Ontmoetingskerk, Julianastraat 12 Valkenswaard.

De oecumenische lichtvieringen zoals deze nu voor het elfde jaar georganiseerd worden zijn geïnspireerd door het klooster Taizé in Frankrijk. Bij een Taizé viering ligt het accent op meditatie, gebed en zang.

Bij de vieringen van dit seizoen hebben we ons laten inspireren door het overkoepelende thema van de Bergrede (Matteüs hoofdstuk 5 t/m 7). Een bekende passage uit de Bergrede zijn de zaligsprekingen.

Bij de vijf lichtvieringen hanteren we daarnaast nog een thema per viering. Bij de eerste viering op zondag 12 januari is dit zien en gezien worden zoals je bent. Durven wij onbevangen vanuit ons hart te kijken naar zaken waarmee wij te maken krijgen en naar andere mensen? Komen wij echt voor onze mening uit of vinden wij het gemakkelijker met de massa mee te gaan en niet te laten zien wat wij echt denken en voelen?

Eenieder is van harte welkom!

Laatste Nieuws

zaterdag 23 mei 2020
Vóór 1 juli voorstel doen voor Lintjesregen 2021

Denkt u ook wel eens ‘die persoon verdient een lintje’? Dan hebt u nu de kans om daar iets mee te doen. De aanvraagprocedure voor de Lintjesregen 2021 is inmiddels gestart. Neem het initiatief en zorg er voor dat iemand die het echt...

Lees meer...

zaterdag 25 april 2020
Kwijtschelding eigen bijdrage (meeste) WMO-cliënten voor april en mei

Graag delen we met u het volgende bericht vanuit de bron i-Sociaal Domein van 23 april 2020: Minister De Jonge van VWS heeft besloten de eigen bijdrage Abonnementstarief Wmo voor in ieder geval de maanden april en mei collectief niet te innen...

Lees meer...

zaterdag 28 maart 2020
Steun de Boodschappenmand!

Het zijn zware tijden voor iedereen. Ook de cliënten van voedselbank De Boodschappenmand worden zwaar getroffen door de Corona-crisis. De voedselbank is daarom op zoek naar (kleine) giften. Kunt en wilt u de voedselbank helpen?...

Lees meer...

Onze Facebookpagina