woensdag 19 februari 2020

Inventarisatie bewonersavond riool etc. Reisvennestraat en omgeving


 

Op dinsdag 26 november heeft de gemeente Valkenswaard i.s.m. de Wijkcommissie Hoge Akkers een informatieavond georganiseerd voor de bewoners uit de Reisvennestraat en omgeving vanwege vernieuwing riool en herinrichting. De gemeente heeft de toen verzamelde informatie inmiddels geïnventariseerd en gepubliceerd.

Aldus bericht van de gemeente aan de aanwezigen:

Tijdens de avond heeft u een toelichting ontvangen van wethouder Geldens en adviesbureau Boot aangaande de rioolrenovatie en bijkomende werkzaamheden. Met u is afgesproken dat alle opgehaalde informatie tijdens deze avond op tekening zou worden geplaatst en worden gepubliceerd. Dit deel van het project hebben wij nu afgerond waarbij wij alle aandachtspunten van de bewonersavond hebben verwerkt.
Het betreft hier geen herinrichtingsplan. De door u verstrekte informatie wordt door adviesbureau Boot verder uitgewerkt en worden enkele voorstellen aan de raad worden gepresenteerd om het beschikbare budget vast te stellen. Zodra de raad een keuze heeft gemaakt wordt u opnieuw uitgenodigd om een klankbordgroep te formeren om gezamenlijk de herinrichting vorm te geven.
De door u verstrekte gegevens zijn in te zien middels onderstaande link:
https://boot.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=40de2a3aaf11415e8c3d1930033e8c
8a

Laatste Nieuws

vrijdag 10 juli 2020
Hulp gevraagd: problematiek Aziatische Duizendknoop

Vanwege overlast door Aziatische Duizendknopen vraagt de gemeente uw medewerking door te melden waar de duizendknoop voorkomt. Uitleg over de overlast door deze plant en foto's van duizendknopen zijn in het vervolg van dit artikel te vinden.

Lees meer...

zaterdag 23 mei 2020
Vóór 1 juli voorstel doen voor Lintjesregen 2021

Denkt u ook wel eens ‘die persoon verdient een lintje’? Dan hebt u nu de kans om daar iets mee te doen. De aanvraagprocedure voor de Lintjesregen 2021 is inmiddels gestart. Neem het initiatief en zorg er voor dat iemand die het echt...

Lees meer...

zaterdag 25 april 2020
Kwijtschelding eigen bijdrage (meeste) WMO-cliënten voor april en mei

Graag delen we met u het volgende bericht vanuit de bron i-Sociaal Domein van 23 april 2020: Minister De Jonge van VWS heeft besloten de eigen bijdrage Abonnementstarief Wmo voor in ieder geval de maanden april en mei collectief niet te innen...

Lees meer...

Onze Facebookpagina