woensdag 19 februari 2020

Inventarisatie bewonersavond riool etc. Reisvennestraat en omgeving


 

Op dinsdag 26 november heeft de gemeente Valkenswaard i.s.m. de Wijkcommissie Hoge Akkers een informatieavond georganiseerd voor de bewoners uit de Reisvennestraat en omgeving vanwege vernieuwing riool en herinrichting. De gemeente heeft de toen verzamelde informatie inmiddels geïnventariseerd en gepubliceerd.

Aldus bericht van de gemeente aan de aanwezigen:

Tijdens de avond heeft u een toelichting ontvangen van wethouder Geldens en adviesbureau Boot aangaande de rioolrenovatie en bijkomende werkzaamheden. Met u is afgesproken dat alle opgehaalde informatie tijdens deze avond op tekening zou worden geplaatst en worden gepubliceerd. Dit deel van het project hebben wij nu afgerond waarbij wij alle aandachtspunten van de bewonersavond hebben verwerkt.
Het betreft hier geen herinrichtingsplan. De door u verstrekte informatie wordt door adviesbureau Boot verder uitgewerkt en worden enkele voorstellen aan de raad worden gepresenteerd om het beschikbare budget vast te stellen. Zodra de raad een keuze heeft gemaakt wordt u opnieuw uitgenodigd om een klankbordgroep te formeren om gezamenlijk de herinrichting vorm te geven.
De door u verstrekte gegevens zijn in te zien middels onderstaande link:
https://boot.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=40de2a3aaf11415e8c3d1930033e8c
8a

Laatste Nieuws

maandag 14 september 2020
Ontwikkelingen geurhinder Valkenswaard-Zuid

De gemeente heeft de wijkcommissie en een groep al eerder betrokken bewoners het volgende bericht gestuurd:

Sinds de bewonersbijeenkomst in november 2019 over de geurhinder in Valkenswaard-Zuid, zijn er volop (onvoorziene)...

Lees meer...

zondag 9 augustus 2020
Mogelijke verkeershinder rondom Schaapsloop

Voor het project ‘Camerabeveiliging Schaapsloop’, worden op donderdag 13 en vrijdag 14 augustus, met een uitloop naar zaterdag 15 augustus, beveiligingscamera’s geplaatst op diverse locaties op bedrijventerrein Schaapsloop 1...

Lees meer...

zaterdag 18 juli 2020
JAZ: Zomeractiviteit voor jongeren

Vanuit de gemeente: Doe mee met ‘Jongeren Aan Zet in Crisistijd’.
Ben jij tussen de 12 en de 18 jaar? En wil je iets doen deze zomer? Je talenten ontdekken en inzetten voor anderen? Doe dan mee met...

Lees meer...

Onze Facebookpagina