woensdag 19 februari 2020

Inventarisatie bewonersavond riool etc. Reisvennestraat en omgeving


 

Op dinsdag 26 november heeft de gemeente Valkenswaard i.s.m. de Wijkcommissie Hoge Akkers een informatieavond georganiseerd voor de bewoners uit de Reisvennestraat en omgeving vanwege vernieuwing riool en herinrichting. De gemeente heeft de toen verzamelde informatie inmiddels geïnventariseerd en gepubliceerd.

Aldus bericht van de gemeente aan de aanwezigen:

Tijdens de avond heeft u een toelichting ontvangen van wethouder Geldens en adviesbureau Boot aangaande de rioolrenovatie en bijkomende werkzaamheden. Met u is afgesproken dat alle opgehaalde informatie tijdens deze avond op tekening zou worden geplaatst en worden gepubliceerd. Dit deel van het project hebben wij nu afgerond waarbij wij alle aandachtspunten van de bewonersavond hebben verwerkt.
Het betreft hier geen herinrichtingsplan. De door u verstrekte informatie wordt door adviesbureau Boot verder uitgewerkt en worden enkele voorstellen aan de raad worden gepresenteerd om het beschikbare budget vast te stellen. Zodra de raad een keuze heeft gemaakt wordt u opnieuw uitgenodigd om een klankbordgroep te formeren om gezamenlijk de herinrichting vorm te geven.
De door u verstrekte gegevens zijn in te zien middels onderstaande link:
https://boot.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=40de2a3aaf11415e8c3d1930033e8c
8a

Laatste Nieuws

zaterdag 28 maart 2020
Steun de Boodschappenmand!

Het zijn zware tijden voor iedereen. Ook de cliënten van voedselbank De Boodschappenmand worden zwaar getroffen door de Corona-crisis. De voedselbank is daarom op zoek naar (kleine) giften. Kunt en wilt u de voedselbank helpen?...

Lees meer...

woensdag 18 maart 2020
Nieuwsbrief over corona, van Accent Op Ieders Talent

Het programma Accent Op Ieders Talent heeft een nieuwsbrief uitgebracht speciaal met betrekking tot de huidige coronacrisis. De nieuwsbrief is hier te lezen: Lees meer...


zondag 8 maart 2020
Werkzaamheden Kloosterplein van 16 maart tot eind mei

Op maandag 16 maart start aannemer Van Doorn namens de gemeente Valkenswaard met het opknappen van het Kloosterplein. Afhankelijk van de weersomstandigheden duurt de uitvoering circa 10 weken, dus tot eind mei. De verdere informatie die de...

Lees meer...

Onze Facebookpagina