woensdag 19 februari 2020

Inventarisatie bewonersavond riool etc. Reisvennestraat en omgeving


 

Op dinsdag 26 november heeft de gemeente Valkenswaard i.s.m. de Wijkcommissie Hoge Akkers een informatieavond georganiseerd voor de bewoners uit de Reisvennestraat en omgeving vanwege vernieuwing riool en herinrichting. De gemeente heeft de toen verzamelde informatie inmiddels geïnventariseerd en gepubliceerd.

Aldus bericht van de gemeente aan de aanwezigen:

Tijdens de avond heeft u een toelichting ontvangen van wethouder Geldens en adviesbureau Boot aangaande de rioolrenovatie en bijkomende werkzaamheden. Met u is afgesproken dat alle opgehaalde informatie tijdens deze avond op tekening zou worden geplaatst en worden gepubliceerd. Dit deel van het project hebben wij nu afgerond waarbij wij alle aandachtspunten van de bewonersavond hebben verwerkt.
Het betreft hier geen herinrichtingsplan. De door u verstrekte informatie wordt door adviesbureau Boot verder uitgewerkt en worden enkele voorstellen aan de raad worden gepresenteerd om het beschikbare budget vast te stellen. Zodra de raad een keuze heeft gemaakt wordt u opnieuw uitgenodigd om een klankbordgroep te formeren om gezamenlijk de herinrichting vorm te geven.
De door u verstrekte gegevens zijn in te zien middels onderstaande link:
https://boot.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=40de2a3aaf11415e8c3d1930033e8c
8a

Laatste Nieuws

zaterdag 13 maart 2021
Lichtviering 14 maart: "Alleen loop je sneller, samen kom je verder"

Op zondag 14 maart is de laatste Lichtviering van dit seizoen, zoals gewoonlijk om 19.15u in de Ontmoetingskerk (Julianastraat 12, Valkenswaard). Het thema is: “Alleen loop je sneller, samen kom je verder”. Let wel op de...

Lees meer...

vrijdag 29 januari 2021
"Lichtviering" 7 februari gaat niet door

De organisatie van de "lichtvieringen" in de Ontmoetingskerk in onze wijk meldt dat de viering van 7 februari niet doorgaat:

Lees meer...

zaterdag 16 januari 2021
Digitale workshop Brandveiligheid

De gemeente Valkenswaard organiseert in samenwerking met de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost een aantal digitale workshops in het kader van brandveiligheid. Thema van deze digitale workshops betreft ‘Hoe brandveilig is jouw...

Lees meer...

Onze Facebookpagina