maandag 24 februari 2020

Lichtviering "Zout en Licht" op zondag 8 maart om 19.15u


Lichtviering "Zout en Licht" op zondag 8 maart om 19.15u

Ook in dit winterseizoen worden er weer lichtvieringen georganiseerd in de Ontmoetingskerk, gelegen in onze wijk. De oecumenische lichtvieringen, zoals deze nu voor het elfde jaar georganiseerd worden, zijn geïnspireerd door het klooster Taizé in Frankrijk. Bij een Taizé-viering ligt het accent op meditatie, gebed en zang. Aanvang 19.15 uur, plaats Ontmoetingskerk, Julianastraat 12 Valkenswaard.

Bij de vieringen van dit seizoen is het overkoepelende thema de Bergrede (Matteüs hoofdstuk 5 t/m 7). Een bekende passage uit de Bergrede zijn de zaligsprekingen.

Op zondag 8 maart is het specifieke thema: zout en licht. Zout en licht waren 2000 jaar geleden nog veel belangrijker ingrediënten dan nu. Jezus zegt tot zijn volgers: jullie zijn het zout der aarde, jullie zijn het licht van deze wereld. Zout en licht zijn levensnoodzakelijk voor mensen, het zijn smaakmakers die levenskracht geven. Niet voor niets spelen zout en licht bij doopvieringen een belangrijke rol. Van harte welkom bij deze viering!

De vieringen vinden plaats in de maanden januari t/m mei, steeds op de tweede zondag van de maand (met uitzondering van april: i.v.m. Pasen niet op 12 april maar op 5 april).

Laatste Nieuws

zaterdag 28 maart 2020
Steun de Boodschappenmand!

Het zijn zware tijden voor iedereen. Ook de cliënten van voedselbank De Boodschappenmand worden zwaar getroffen door de Corona-crisis. De voedselbank is daarom op zoek naar (kleine) giften. Kunt en wilt u de voedselbank helpen?...

Lees meer...

woensdag 18 maart 2020
Nieuwsbrief over corona, van Accent Op Ieders Talent

Het programma Accent Op Ieders Talent heeft een nieuwsbrief uitgebracht speciaal met betrekking tot de huidige coronacrisis. De nieuwsbrief is hier te lezen: Lees meer...


zondag 8 maart 2020
Werkzaamheden Kloosterplein van 16 maart tot eind mei

Op maandag 16 maart start aannemer Van Doorn namens de gemeente Valkenswaard met het opknappen van het Kloosterplein. Afhankelijk van de weersomstandigheden duurt de uitvoering circa 10 weken, dus tot eind mei. De verdere informatie die de...

Lees meer...

Onze Facebookpagina