maandag 24 februari 2020

Lichtviering "Zout en Licht" op zondag 8 maart om 19.15u


Lichtviering "Zout en Licht" op zondag 8 maart om 19.15u

Ook in dit winterseizoen worden er weer lichtvieringen georganiseerd in de Ontmoetingskerk, gelegen in onze wijk. De oecumenische lichtvieringen, zoals deze nu voor het elfde jaar georganiseerd worden, zijn geïnspireerd door het klooster Taizé in Frankrijk. Bij een Taizé-viering ligt het accent op meditatie, gebed en zang. Aanvang 19.15 uur, plaats Ontmoetingskerk, Julianastraat 12 Valkenswaard.

Bij de vieringen van dit seizoen is het overkoepelende thema de Bergrede (Matteüs hoofdstuk 5 t/m 7). Een bekende passage uit de Bergrede zijn de zaligsprekingen.

Op zondag 8 maart is het specifieke thema: zout en licht. Zout en licht waren 2000 jaar geleden nog veel belangrijker ingrediënten dan nu. Jezus zegt tot zijn volgers: jullie zijn het zout der aarde, jullie zijn het licht van deze wereld. Zout en licht zijn levensnoodzakelijk voor mensen, het zijn smaakmakers die levenskracht geven. Niet voor niets spelen zout en licht bij doopvieringen een belangrijke rol. Van harte welkom bij deze viering!

De vieringen vinden plaats in de maanden januari t/m mei, steeds op de tweede zondag van de maand (met uitzondering van april: i.v.m. Pasen niet op 12 april maar op 5 april).

Laatste Nieuws

vrijdag 10 juli 2020
Hulp gevraagd: problematiek Aziatische Duizendknoop

Vanwege overlast door Aziatische Duizendknopen vraagt de gemeente uw medewerking door te melden waar de duizendknoop voorkomt. Uitleg over de overlast door deze plant en foto's van duizendknopen zijn in het vervolg van dit artikel te vinden.

Lees meer...

zaterdag 23 mei 2020
Vóór 1 juli voorstel doen voor Lintjesregen 2021

Denkt u ook wel eens ‘die persoon verdient een lintje’? Dan hebt u nu de kans om daar iets mee te doen. De aanvraagprocedure voor de Lintjesregen 2021 is inmiddels gestart. Neem het initiatief en zorg er voor dat iemand die het echt...

Lees meer...

zaterdag 25 april 2020
Kwijtschelding eigen bijdrage (meeste) WMO-cliënten voor april en mei

Graag delen we met u het volgende bericht vanuit de bron i-Sociaal Domein van 23 april 2020: Minister De Jonge van VWS heeft besloten de eigen bijdrage Abonnementstarief Wmo voor in ieder geval de maanden april en mei collectief niet te innen...

Lees meer...

Onze Facebookpagina