vrijdag 10 juli 2020

Hulp gevraagd: problematiek Aziatische Duizendknoop


Hulp gevraagd: problematiek Aziatische Duizendknoop

Vanwege overlast door Aziatische Duizendknopen vraagt de gemeente uw medewerking door te melden waar de duizendknoop voorkomt. Uitleg over de overlast door deze plant en foto's van duizendknopen zijn in het vervolg van dit artikel te vinden.

Aziatische duizendknopen (waaronder Japanse duizendknoop) is een vaste plant, die bloeit in augustus en september en in de winter boven de grond volledig afsterft. Onder de grond weet de plant zich in die periode echter snel uit te breiden. In maart en april schieten de stengels als raketten uit de grond en overwoekeren de omgeving. Deze planten zijn zeer schadelijk en verspreiden zich gemakkelijk in stedelijk groen, bermen, tuinen en natuurgebieden. Ze tasten de biodiversiteit aan met hun extreme groei, dit leidt onder meer tot negatieve effecten op verkeersveiligheid. 

Ook economisch zijn de duizendknopen een last. Ze drukken de waarde van (bouw)grond en zorgen voor extra kosten voor bestrijding en onderhoud. Duizendknopen veroorzaken grote schade aan funderingen, verhardingen, infrastructuur, rioleringen en drainagebuizen. De plant heeft geen enkele moeite om door zwakke plekken in asfalt, beton of metselwerk heen te groeien. Ook het aantal soorten ongewervelde dieren (o.a. bosmieren, vlinders en insecten) wordt lager als Japanse duizendknoop de groeiplaats domineert. Vooral als de ‘horrorplant’ weet binnen te dringen in natuurlijke biotopen zoals beek- en rivieroevers heeft dit een nadelig effect op de biodiversiteit. De plant is in het verleden massaal gekocht als sierplant. Ook in Valkenswaard wordt overlast ervaren van Aziatische duizendknopen. Ze groeien onder andere bij de Groote Meer en aan de oevers van de Dommel.

Bestrijding

Er is tot op heden nog geen methode die 100% oplossing biedt en tot ieders volle tevredenheid werkzaam is. De meningen van deskundigen over de huidige toegepaste bestrijdingsmethoden (injecteren, uitputten, verstikken, afgraven etc.) zijn zeer uiteenlopend. Vanuit het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit worden adviezengegeven om bestrijding van de duizendknopen tegen te gaan. Enkele overheidsinstanties hebben gezamenlijk een ‘Landelijk protocol omgaan met Aziatische duizendknopen’ opgesteld waarin handvatten om verspreiding van Aziatische duizendknopen tegen te gaan en de duizendknopen te beheersen en verwijderen.

Voorkomen verspreiding

Het risico dat de plantendelen van de duizendknoop (onbedoeld) worden verspreid is groot. Het is bekend dat de plant vanuit delen van de stengel zo weer wortel kan schieten waardoor nieuwe groeiplaatsen ontstaan. Verspreiding door maaien vindt waarschijnlijk het meeste plaats doordat delen van de plant aan de machines blijven hangen en er elders weer afvallen. Ook hergebruik van grond en maaisel als bemesting zijn verspreidingsbronnen. Het is goed als tuin- en terreineigenaren de planten herkennen en maatregelen nemen ter voorkoming van verspreiding van deze invasieve exoot. 

Via de gemeente is meer informatie op te vragen over de duizendknopen en het voorkomen van verspreiding of bestrijding ervan. Ook het melden van plaatsen waar de duizendknoop voorkomt is voor de gemeente van belang, dit om de locaties nauwkeurig in kaart brengen. Indien mogelijk dan graag foto’s van de plant en groeiplaats bijvoegen. De locaties met foto kunt u sturen naar groen@valkenswaard.nl .​​​

foto duizendknoop 1

 

foto duizendknoop 2

Laatste Nieuws

maandag 14 september 2020
Ontwikkelingen geurhinder Valkenswaard-Zuid

De gemeente heeft de wijkcommissie en een groep al eerder betrokken bewoners het volgende bericht gestuurd:

Sinds de bewonersbijeenkomst in november 2019 over de geurhinder in Valkenswaard-Zuid, zijn er volop (onvoorziene)...

Lees meer...

zondag 9 augustus 2020
Mogelijke verkeershinder rondom Schaapsloop

Voor het project ‘Camerabeveiliging Schaapsloop’, worden op donderdag 13 en vrijdag 14 augustus, met een uitloop naar zaterdag 15 augustus, beveiligingscamera’s geplaatst op diverse locaties op bedrijventerrein Schaapsloop 1...

Lees meer...

zaterdag 18 juli 2020
JAZ: Zomeractiviteit voor jongeren

Vanuit de gemeente: Doe mee met ‘Jongeren Aan Zet in Crisistijd’.
Ben jij tussen de 12 en de 18 jaar? En wil je iets doen deze zomer? Je talenten ontdekken en inzetten voor anderen? Doe dan mee met...

Lees meer...

Onze Facebookpagina