vrijdag 10 juli 2020

Hulp gevraagd: problematiek Aziatische Duizendknoop


Hulp gevraagd: problematiek Aziatische Duizendknoop

Vanwege overlast door Aziatische Duizendknopen vraagt de gemeente uw medewerking door te melden waar de duizendknoop voorkomt. Uitleg over de overlast door deze plant en foto's van duizendknopen zijn in het vervolg van dit artikel te vinden.

Aziatische duizendknopen (waaronder Japanse duizendknoop) is een vaste plant, die bloeit in augustus en september en in de winter boven de grond volledig afsterft. Onder de grond weet de plant zich in die periode echter snel uit te breiden. In maart en april schieten de stengels als raketten uit de grond en overwoekeren de omgeving. Deze planten zijn zeer schadelijk en verspreiden zich gemakkelijk in stedelijk groen, bermen, tuinen en natuurgebieden. Ze tasten de biodiversiteit aan met hun extreme groei, dit leidt onder meer tot negatieve effecten op verkeersveiligheid. 

Ook economisch zijn de duizendknopen een last. Ze drukken de waarde van (bouw)grond en zorgen voor extra kosten voor bestrijding en onderhoud. Duizendknopen veroorzaken grote schade aan funderingen, verhardingen, infrastructuur, rioleringen en drainagebuizen. De plant heeft geen enkele moeite om door zwakke plekken in asfalt, beton of metselwerk heen te groeien. Ook het aantal soorten ongewervelde dieren (o.a. bosmieren, vlinders en insecten) wordt lager als Japanse duizendknoop de groeiplaats domineert. Vooral als de ‘horrorplant’ weet binnen te dringen in natuurlijke biotopen zoals beek- en rivieroevers heeft dit een nadelig effect op de biodiversiteit. De plant is in het verleden massaal gekocht als sierplant. Ook in Valkenswaard wordt overlast ervaren van Aziatische duizendknopen. Ze groeien onder andere bij de Groote Meer en aan de oevers van de Dommel.

Bestrijding

Er is tot op heden nog geen methode die 100% oplossing biedt en tot ieders volle tevredenheid werkzaam is. De meningen van deskundigen over de huidige toegepaste bestrijdingsmethoden (injecteren, uitputten, verstikken, afgraven etc.) zijn zeer uiteenlopend. Vanuit het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit worden adviezengegeven om bestrijding van de duizendknopen tegen te gaan. Enkele overheidsinstanties hebben gezamenlijk een ‘Landelijk protocol omgaan met Aziatische duizendknopen’ opgesteld waarin handvatten om verspreiding van Aziatische duizendknopen tegen te gaan en de duizendknopen te beheersen en verwijderen.

Voorkomen verspreiding

Het risico dat de plantendelen van de duizendknoop (onbedoeld) worden verspreid is groot. Het is bekend dat de plant vanuit delen van de stengel zo weer wortel kan schieten waardoor nieuwe groeiplaatsen ontstaan. Verspreiding door maaien vindt waarschijnlijk het meeste plaats doordat delen van de plant aan de machines blijven hangen en er elders weer afvallen. Ook hergebruik van grond en maaisel als bemesting zijn verspreidingsbronnen. Het is goed als tuin- en terreineigenaren de planten herkennen en maatregelen nemen ter voorkoming van verspreiding van deze invasieve exoot. 

Via de gemeente is meer informatie op te vragen over de duizendknopen en het voorkomen van verspreiding of bestrijding ervan. Ook het melden van plaatsen waar de duizendknoop voorkomt is voor de gemeente van belang, dit om de locaties nauwkeurig in kaart brengen. Indien mogelijk dan graag foto’s van de plant en groeiplaats bijvoegen. De locaties met foto kunt u sturen naar groen@valkenswaard.nl .​​​

foto duizendknoop 1

 

foto duizendknoop 2

Laatste Nieuws

zaterdag 13 maart 2021
Lichtviering 14 maart: "Alleen loop je sneller, samen kom je verder"

Op zondag 14 maart is de laatste Lichtviering van dit seizoen, zoals gewoonlijk om 19.15u in de Ontmoetingskerk (Julianastraat 12, Valkenswaard). Het thema is: “Alleen loop je sneller, samen kom je verder”. Let wel op de...

Lees meer...

vrijdag 29 januari 2021
"Lichtviering" 7 februari gaat niet door

De organisatie van de "lichtvieringen" in de Ontmoetingskerk in onze wijk meldt dat de viering van 7 februari niet doorgaat:

Lees meer...

zaterdag 16 januari 2021
Digitale workshop Brandveiligheid

De gemeente Valkenswaard organiseert in samenwerking met de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost een aantal digitale workshops in het kader van brandveiligheid. Thema van deze digitale workshops betreft ‘Hoe brandveilig is jouw...

Lees meer...

Onze Facebookpagina