maandag 14 september 2020

Ontwikkelingen geurhinder Valkenswaard-Zuid


 

De gemeente heeft de wijkcommissie en een groep al eerder betrokken bewoners het volgende bericht gestuurd:

Sinds de bewonersbijeenkomst in november 2019 over de geurhinder in Valkenswaard-Zuid, zijn er volop (onvoorziene) ontwikkelingen geweest, onder meer COVID-19. In dit bericht informeren wij u over de landelijke besluitvorming rondom nertsenfokkerijen en de gevolgen daarvan voor Valkenswaard.

Landelijke ontwikkelingen: verbod op nertsenfokkerijen

Zoals u mogelijk ook in het nieuws heeft gezien, is eind augustus door het kabinet besloten dat het verbod op de fok van pelsdieren in 2021 in gaat in plaats van de eerdere plannen om dit verbod in 2024 in te laten gaan. Dat betekent dat nertsenhouders in 2021 geen nieuwe fokcyclus mogen opstarten en hun bedrijven uiterlijk in het voorjaar van 2021 de deuren moeten sluiten. Het Rijk zal de nertsenhouders hierin financieel tegemoetkomen.

In de afgelopen maanden zijn tientallen nertsenfokkerijen besmet met het coronavirus. Besmette bedrijven werden en worden geruimd. Doordat er nog steeds besmette bedrijven bij komen, heeft het ministerie besloten tot een vervroegde sluiting van alle bedrijven per 2021. Bedrijven die niet besmet zijn, worden niet preventief geruimd, omdat uit onderzoek blijkt dat er geen schade/onveiligheid is voor de volksgezondheid.

Voor meer informatie verwijzen we u naar de website van de Rijksoverheid met veelgestelde vragen over nertsen en het coronavirus: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/dieren/nertsen

Lokale ontwikkelingen: waar is de gemeente mee bezig?

Tijdens de bewonersavond op 5 november 2019 hebben we, samen met de Omgevingsdienst Zuidoost Brabant (ODZOB) en de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) de aanwezigen geïnformeerd over de stand van zaken rondom de geurhinder. Door de komst van Covid-19 zijn alle ontwikkelingen echter stil komen te liggen.

Door de onduidelijkheden in de landelijke ontwikkelingen, hebben wij gewacht met communiceren totdat er meer duidelijkheid was. Met dit bericht willen wij die duidelijkheid graag geven en ook voor het verdere verloop zullen we dat blijven doen.

Toekomst

Onze verwachting is dat de geurhinder vermindert. We zullen dit in 2021 scherp in de gaten houden. Mocht u volgend jaar in de zomerperiode toch geurhinder ervaren, meld dat svp via de milieuklachtencentrale. Dat kan telefonisch via nummer 073-681 28 21 of via het digitale klachtenformulier: https://meldingleefomgeving.samenmelding.nl/Melding/Doen?codePartner=OMWB

In het najaar van 2021 zullen we vanuit de gemeente, samen met de ODZOB, de situatie opnieuw bekijken en evalueren.  

Als u naar aanleiding van dit bericht nog vragen heeft kunt u contact opnemen met Marion Ingeveld via marion.ingeveld@valkenswaard.nl of via 040 - 20 83 444.

Laatste Nieuws

maandag 14 september 2020
Ontwikkelingen geurhinder Valkenswaard-Zuid

De gemeente heeft de wijkcommissie en een groep al eerder betrokken bewoners het volgende bericht gestuurd:

Sinds de bewonersbijeenkomst in november 2019 over de geurhinder in Valkenswaard-Zuid, zijn er volop (onvoorziene)...

Lees meer...

zondag 9 augustus 2020
Mogelijke verkeershinder rondom Schaapsloop

Voor het project ‘Camerabeveiliging Schaapsloop’, worden op donderdag 13 en vrijdag 14 augustus, met een uitloop naar zaterdag 15 augustus, beveiligingscamera’s geplaatst op diverse locaties op bedrijventerrein Schaapsloop 1...

Lees meer...

zaterdag 18 juli 2020
JAZ: Zomeractiviteit voor jongeren

Vanuit de gemeente: Doe mee met ‘Jongeren Aan Zet in Crisistijd’.
Ben jij tussen de 12 en de 18 jaar? En wil je iets doen deze zomer? Je talenten ontdekken en inzetten voor anderen? Doe dan mee met...

Lees meer...

Onze Facebookpagina