Nieuws uit de buurt

dinsdag 17 september 2019
Betaal ik teveel eigen bijdrage aan de gemeente?

Vanuit Burgerinitiatief Sociaal Domein ontving de wijkcommissie een informatiebrief over de eigen bijdrage aan de gemeente. Hierbij delen we deze met u:

Lees meer...

vrijdag 23 augustus 2019
Verslag Stankoverlast eindelijk verstuurd

Op donderdag 22 augustus heeft de gemeente het verslag van de eerste bijeenkomst van de klankbordgroep Geurhinder, die plaatsvond op 4 juli jl., toegestuurd aan de betrokken wijkbewoners: Lees meer...


donderdag 1 augustus 2019
Vervolgbijeenkomst Stankoverlast pas na zomer

Tijdens de bewonersbijeenkomst van 2 april over 'geurhinder' (stankoverlast) gaf de gemeente aan dat er nog voor de zomer een vervolgbijeenkomst plaats zou vinden. Nu de klankbordgroep van wijkbewoners, die op 2 april gevormd is, een gesprek...

Lees meer...

zaterdag 18 mei 2019
Bijeenkomst Wilhelminapark

Net zoals de omwonenden werd ook de wijkcommissie pas een week tevoren geïnformeerd over de bijeenkomst Wilhelminapark die afgelopen maandag, 13 mei, gehouden werd. Zo kan een wijkcommissie zich niet nuttig maken... Tijdens de bijeenkomst...

Lees meer...

dinsdag 16 april 2019
Bewonersbijeenkomst Stankoverlast - vervolg

De bewonersbijeenkomst over stankoverlast op dinsdag 2 april is bezocht door zo'n 60 wijkbewoners, met name vanuit Slechtvalk, Sakervalk, Molenstraat en omgeving, maar ook vanuit de Stakenborgakker en Parallelweg West. Stephan van Dongen leidde...

Lees meer...

vrijdag 22 maart 2019
Inloopavond herinrichting Parkeerterrein Kloosterplein

De Gemeente Valkenswaard organiseert een inloopbijeenkomst over de herinrichting van het parkeerterrein Kloosterplein op dinsdag 2 april van 18.30 tot uiterlijk 20.00u in de raadszaal van het gemeentehuis van Valkenswaard aan de Hofnar 15.

Lees meer...

woensdag 20 maart 2019
Bewonersbijeenkomst Stankoverlast

Alle bewoners van de wijk Hoge Akkers worden uitgenodigd om op dinsdag 2 april om 19.00u in Het Huukske hun ervaringen te komen delen over hoe stankoverlast - ‘hinder van de geur van een aantal gevestigde agrarische bedrijven’ - hun...

Lees meer...

vrijdag 1 maart 2019
11 maart: start werkzaamheden Molenstraat

Middels een brief deelt de gemeente aan de omwonenden mee dat de werkzaamheden aan de Molenstraat op 11 maart starten en naar verwachting tot 1 mei duren. Op 11 maart wordt onder andere begonnen met het verwijderen van de bestaande bomen.

Lees meer...

donderdag 21 februari 2019
Bestuurskandidaten gevonden; graag nog één erbij!

Het voortbestaan van Wijkcommissie Hoge Akkers als zelfstandige stichting was in gevaar gekomen door het naderend afscheid van de penningmeester. We zijn nu blij te melden dat zich twee nieuwe, goede kandidaten gemeld hebben voor het bestuur,...

Lees meer...

woensdag 20 februari 2019
Inloopavond Molenstraat: verslag

Op maandag 18 februari heeft de inloopavond plaatsgevonden waarbij de gemeente de aanwonenden van de Molenstraat kennis heeft laten maken met de aannemer die in hun straat de riool- en bestratingswerkzaamheden uit gaat voeren. Ook een...

Lees meer...

vrijdag 1 februari 2019
Bestuursleden gezocht!

Het voortbestaan van Wijkcommissie Hoge Akkers als zelfstandige stichting is in gevaar nu het bestuur binnenkort uit nog maar twee leden bestaat, Martin Claes en Iris Bominaar. Ben je geïnteresseerd om ons te komen versterken in onze...

Lees meer...

vrijdag 1 februari 2019
Inloopavond project Molenstraat: kennismaking aannemer

Het traject om te komen tot de keuze van een aannemer is inmiddels door de gemeente doorlopen: Heijmans Wegen uit Eindhoven is gekozen om de werkzaamheden uit te voeren. Aanwonenden kunnen kennismaken met de aannemer op een inloopavond op...

Lees meer...

vrijdag 1 februari 2019
Sloop gemeentewerf Emmalaan in volle gang

Afgelopen week waren de sloopwerkzaamheden van de oude gemeentewerf aan de Emmalaan duidelijk waar te nemen. Voorafgaand daaraan zijn de omwonenden door de gemeente via een bewonersbrief op de hoogte gesteld van de voortgang van deze gefaseerde...

Lees meer...

woensdag 14 november 2018
Gefaseerde sloop oude gemeentewerf

De Gemeente Valkenswaard heeft de omwonenden en de Wijkcommissie geïnformeerd over de voortgang van de sloop van de oude gemeentewerf aan de Emmalaan. De sloopwerkzaamheden starten in de week van 19 november. Doordat er in enkele gebouwen...

Lees meer...

maandag 29 oktober 2018
Vervanging trottoir Maastrichterweg nagenoeg afgerond

De gemeente heeft de trottoirs aan beide zijden van een gedeelte van de Maastrichterweg vervangen. Het gaat om het gedeelte in het centrum, tussen de kruising met de Markt/Peperstraat en de Emmalaan. De trottoirs waren daar op leeftijd en op...

Lees meer...

maandag 29 oktober 2018
Planning werkzaamheden Molenstraat loopt uit

De Gemeente Valkenswaard heeft de betrokken bewoners eind september per brief geïnformeerd dat de planning van de werkzaamheden aan de Molenstraat uitloopt. Wanneer het aanbestedingstraject loopt, komt er zicht op een definitieve planning...

Lees meer...

zaterdag 15 september 2018
Nieuwe serie Lichtvieringen in Ontmoetingskerk

Ook deze winter vindt er weer een serie meditatieve oecumenische vieringen plaats in de Ontmoetingskerk, gelegen in onze wijk aan de Julianastraat 12. In de Lees meer...


maandag 3 september 2018
Burendag wijk Hoge Akkers in Beleeftuin Kempenhof

Op zaterdag 22 september 2018 is het weer Nationale Burendag. Projectgroep Accent Op Ieders Talent organiseert dan samen met Stichting Valkenhof van 14.30u tot 16.30u een burendag voor u in de Beleeftuin van Kempenhof aan de Antwerpsebaan 3....

Lees meer...

maandag 3 september 2018
Nieuwsbrief 13 in uw brievenbus

Binnenkort valt Nieuwsbrief 13 bij u in de brievenbus. Dit is de eerste nieuwsbrief die uitgebracht wordt onder het huidige bestuur van de wijkcommissie. Het nieuwe bestuur en de nieuwe wijkcoördinator stellen zich voor en alle...

Lees meer...

donderdag 19 juli 2018
Reiskoffer met zomertips

Tips vanuit de gemeente:
Inbrekers gaan niet met vakantie en weten uw verlaten woning maar al te gemakkelijk te herkennen. Wees ze dan ook te slim af en neem een kijkje in deze reiskoffer om te kijken waar u nog op kunt letten.

Lees meer...

vrijdag 8 juni 2018
Vervangen trottoirs deel Maastrichterweg vanaf 11 juni

Vanaf maandag 11 juni gaat de gemeente de trottoirs aan beide zijden van een gedeelte van de Maastrichterweg vervangen. Het gaat om het gedeelte in het centrum, tussen de kruising met de Markt/Peperstraat en de Emmalaan. De trottoirs zijn hier...

Lees meer...

vrijdag 8 juni 2018
Themapresentatie bibliotheek: Veilig op internet

Onder het motto Iedereen digitaal organiseert Bibliotheek De Kempen elke dinsdag van 10.00 uur tot 12.00 uur een digitaal café in de bibliotheekvestiging van Valkenswaard.
Op dinsdag 10 juli om 10.00 uur is er een...

Lees meer...

vrijdag 25 mei 2018
Inloopavond Molenstraat 28 mei

De Gemeente Valkenswaard heeft het ontwerp voor de werkzaamheden aan de Molenstraat herzien naar aanleiding van vragen en opmerkingen die tijdens een eerdere inloopavond zijn gemaakt. Het herziene ontwerp wordt op maandag 28 mei gepresenteerd...

Lees meer...

vrijdag 25 mei 2018
Inloopbijeenkomst Buitengebied 12 juni

Op dinsdag 12 juni (16u-18u en 19u-21u) organiseert de gemeente Valkenswaard een vervolgsessie op de inloopbijeenkomst van 10 april jl. over de ontwikkelingen van het buitengebied in Valkenswaard. Graag nodigt de gemeente u en belanghebbenden...

Lees meer...

vrijdag 25 mei 2018
Koffiemiddag Accent Op Ieders Talent dinsdag 29 mei 13.30u

We nodigen u van harte uit om kennis te komen maken met de leden van Accent op ieders Talent van Wijkcommissie Hoge Akkers bij de eerste koffiemiddag op dinsdag 29 mei van 13.30-14.30 uur. Wij ontmoeten u graag bij het Huukske, Klappermanstraat...

Lees meer...

Laatste Nieuws

dinsdag 17 september 2019
Betaal ik teveel eigen bijdrage aan de gemeente?

Vanuit Burgerinitiatief Sociaal Domein ontving de wijkcommissie een informatiebrief over de eigen bijdrage aan de gemeente. Hierbij delen we deze met u:

Lees meer...

vrijdag 23 augustus 2019
Verslag Stankoverlast eindelijk verstuurd

Op donderdag 22 augustus heeft de gemeente het verslag van de eerste bijeenkomst van de klankbordgroep Geurhinder, die plaatsvond op 4 juli jl., toegestuurd aan de betrokken wijkbewoners: Lees meer...


donderdag 1 augustus 2019
Vervolgbijeenkomst Stankoverlast pas na zomer

Tijdens de bewonersbijeenkomst van 2 april over 'geurhinder' (stankoverlast) gaf de gemeente aan dat er nog voor de zomer een vervolgbijeenkomst plaats zou vinden. Nu de klankbordgroep van wijkbewoners, die op 2 april gevormd is, een gesprek...

Lees meer...

Onze Facebookpagina