Uitslag enquête hondenpoepoverlast

Enquête Hondenpoepoverlast en te nemen maatregelen.

Met een response van 85 personen  op de enquête hondenpoepoverlast die in de maanden april en mei is gehouden is er voldoende draagvlak in de wijk Hoge Akkers om werkelijk actie te ondernemen tot beperking van de overlast en ergernis nummer een.

Naast middelen die ter beschikking kunnen worden gesteld is het noodzakelijk dat u als  bewoner in onze wijk ook daadwerkelijk mee wilt werken aan een schone wijk Hoge Akkers. 

Uitslag enquête

Uit de response blijkt 28 % hondenbezitter te zijn. Erg veel invloed op de verdere uitslag van de enquête blijkt dit niet te hebben.

Op de vraag heeft u in uw omgeving overlast van hondenpoep zegt 71 % ja

Onder de hondenbezitters is dit 67 %

Onder niet hondenbezitters 73 %

Staan er voldoende afvalbakken?

Onder de hondenbezitters zegt 66 % nee

Onder niet hondenbezitters zegt 49 % nee

Moeten personen aangesproken worden op het opruimen van hondenpoep?

Onder de hondenbezitters zegt 95 % ja

Onder niet hondenbezitter zegt 100 % ja

Bent u bereid om zelf personen hierop aan te spreken?

Onder de hondenbezitters zegt 79 % ja

Onder niet hondenbezitters zegt 77% ja

Wat is uw mening over hondenpoepoverlast

Ruim 75 % van de responderende steunt het initiatief om hondenpoepoverlast terug te dringen.

33 % is bereid om mee te helpen hieraan vorm te geven

Slechts 5 % stoort zich niet aan hondenpoepoverlast

48 % van alle responderende is bereid hondenbelasting te betalen om de kosten van de overlast te betalen.

Samenvatting overige algemene vragen

Uit de reacties blijkt dat vooral op grasvelden, groenstroken en het gebied langs de randweg de overlast groot is.

Op die plaatsen zijn betere voorzieningen en prikkels nodig om de hondenbezitter aan te sporen de poep zelf op te ruimen.

Om hondenpoep voor de deur of op het trottoir te bestrijden zal vooral een beroep op de hondenbezitter gedaan moeten worden.

De werkgroep woonomgeving gaat een ronde doen in de wijk om te beoordelen hoe ernstig de vervuiling is op de in de enquête aangegeven plaatsen. Tevens gaan we bekijken waar afvalbakken geplaatst of verplaatst moeten worden.

Aanspreken

Uit de enquête blijkt dat men wel bereid is vervuilers aan te spreken. In de praktijk blijft dit een heikel punt. De dader is meestal onzichtbaar en als je iemand aanspreekt is een grote mond terug niet ondenkbaar.

Kattenpoep

Hoewel kattenpoep opruimen niet direct de insteek was bij deze enquete willen we dit gezien de reacties toch benoemen en een beroep doen op kattenbezitters hun schattige huisdier niet overal los te laten lopen. Veel bewoners ergeren zich aan de katten uit de buurt die hun tuin als toilet gebruiken.

Wat zijn de plannen

De uitslag van de enquête heeft de werkgroep woonomgeving gesterkt in de gedachte om de overlast werkelijk aan te pakken en te streven naar een “schone wijk Hoge Akkers”.

Dit kunnen wij niet alleen. Er zullen nog diverse gesprekken met de gemeente nodig zijn om al onze plannen te verwezenlijken. Ook zullen we moeten werken aan een mentaliteitsverandering onder hondenbezitters.

Wij zullen daarom alles doen om hondenpoepoverlast actueel te houden. Wij kunnen dit niet alleen. U zult ons daarbij moeten helpen.

Laat zien waar hondenpoep ligt

De ludieke vlaggetjesactie aan de Stakenborgakker geïnitieerd door twee kinderen uit de wijk, die de hondenpoep op hun speelterrein werkelijk zat waren, heeft een positieve uitwerking gehad.

De werkgroep woonomgeving overweegt om samen met bewoners en onze school ‘t Smelleke een poster- en vlaggetjesactie op te starten. D.m.v. het plaatsen van een vlaggetje op een hondendrol wordt de vervuiler er op attent gemaakt dat hij verzuimd heeft de poep op te ruimen.

Wij vragen u als bewoner van de wijk actief mee te werken om de vlaggetjes op de hondendrollen te plaatsen. De vlaggetjes zijn gratis verkrijgbaar bij de leden van de werkgroep en op zondagmorgen tussen 9:00 en 13:00 uur in Buurthuis 't Huukske aan de Klappermanstraat.

Test aan de randweg Stakenborgakker

Op het pad langs de randweg achter de Stakenborgakker is veel overlast van hondenpoep. Een telling in de maand maart scoorde ca. 60 hondendrollen op een stuk van ruim honderd meter.

Langs dit pad willen we minstens twee dispensers met zakjes plaatsen en de nodige afvalbakken op de juiste plaats zetten.

Na plaatsing wordt na enkele weken weer een telling gehouden met hopelijk een positief resultaat.

In gesprek met de wijkagent

De werkgroep gaat in gesprek met de wijkagent om te kijken op welke wijze ook handhaving van het beleid in Valkenswaard mogelijk is.

Duidelijk aangeven waar de hondenbezitter het zakje kan deponeren

Het beleid van de gemeente op dit moment is dat er niet geïnvesteerd wordt in speciale hondenpoep bakken. De hondenbezitter mag ook de reeds bestaande groene bak gebruiken als afvalbak voor hondenpoep.

De werkgroep is druk doende om een uniforme sticker te ontwikkelen die op alle bakken zichtbaar geplakt wordt. Overleg met gemeente is hiervoor wel nog nodig.

 

Laatste Nieuws

zaterdag 13 maart 2021
Lichtviering 14 maart: "Alleen loop je sneller, samen kom je verder"

Op zondag 14 maart is de laatste Lichtviering van dit seizoen, zoals gewoonlijk om 19.15u in de Ontmoetingskerk (Julianastraat 12, Valkenswaard). Het thema is: “Alleen loop je sneller, samen kom je verder”. Let wel op de...

Lees meer...

vrijdag 29 januari 2021
"Lichtviering" 7 februari gaat niet door

De organisatie van de "lichtvieringen" in de Ontmoetingskerk in onze wijk meldt dat de viering van 7 februari niet doorgaat:

Lees meer...

zaterdag 16 januari 2021
Digitale workshop Brandveiligheid

De gemeente Valkenswaard organiseert in samenwerking met de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost een aantal digitale workshops in het kader van brandveiligheid. Thema van deze digitale workshops betreft ‘Hoe brandveilig is jouw...

Lees meer...

Onze Facebookpagina